buloms.png

Functionele werking (TBA)

Specifieke brede basiszorg
In deze werking op maat horen de volgende accenten:

 • Functioneel leren
 • Zelfstandigheid
 • Leren leren
 • Schoolse vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Positief zelfbeeld

 

Sociale werking (T9)

Specifieke brede basiszorg
In een autismevriendelijke school- en klasomgeving werken wij aan :

 • Schoolse vaardigheden
 • Sociale vaardigheden gericht op het inbouwen van innerlijke rust
 • Begeleiding bij eetmomenten
 • Communicatie
 • Planning
 • Vrijetijdsvaardigheden
 • Zelfstandigheid

Via een interdisciplinair kernteam ASS mikken onze scholen steeds op de beste aanpak voor elk kind met ASS.


Zelfsturende werking (T3)

Specifieke brede basiszorg
In deze werking op maat horen de volgende accenten:

 • Zelfsturende vaardigheden
 • Sociale vaardigheden gericht op het leren samenleven in groep
 • Stimuleren van positief gedrag
 • Schoolse vaardigheden
 • Aangepaste klasgroepen
 • Individuele leerlingbegeleiding
 • Mogelijks alternatieve schoolparcours

Specifieke werking (TBA,T3, T9)


Het emotioneel welbevinden is het belangrijkste uitgangspunt van deze werking.
We bieden een specifiek leeraanbod aan in een aangepaste leeromgeving. In de 'mieren' en 'bijen' klassen is dit in samenwerking met het MPC Sint-Franciscus.
In deze werking op maat horen de volgende accenten:

 • Specifieke verhoogde zorg
 • Zelfsturende vaardigheden a.d.h.v.
 • Psycho-educatie
 • Belonen van positief gedrag
 • Druk verlagend
 • Nabijheid op afstand voor emotioneel bijtanken
 • Relationele vaardigheden
 • Sociale vaardigheden
 • Ruimte om te proberen, ervaringsgericht leren
 • Zelf doen binnen veilig kader met terugvalbasis
 • Aangepaste klasgroepen
 • Individuele leerlingbegeleiding
 • Mogelijks alternatieve schoolparcours