giwms.png

Ook in de GiW hebben we schoolreglementen. Ze zijn echter verschillend per school / werking: