Hieronder enkele nuttige links:

MFC (voorheen MPI en MPC) Sint-Franciscus

www.mpc-sintfranciscus.be

De kinderboerderij verbonden aan het begeleidingscentrum Sint-Franciscus.

www.dehoeve.org

CLB Ninove

CLB

Scholengemeeschap "samen voor beter" (BuBaO en BuLO Sint-Franciscus zijn hiervan lid)

http://www.samenvoorbeter.be/

Scholengemeenschap "Denderland" (BuSO Sint-Franciscus is hiervan lid)

http://www.sg-denderland.be/

Klasse voor ouders

www.klasse.be/ouders/

 Vlaams secretariaat voor Katholiek Onderwijs

www.vsko.be

Het Vlaams Verbond van het Katholiek Buitengewoon Onderwijs, groepeert alle Katholieke scholen voor buitengewoon onderwijs in Vlaanderen.

www.vvkbuo.be

Vlaams ministerie voor onderwijs

www.ond.vlaanderen.be/ 

De vereniging 'Participate!' helpt u om het autisme van uw kind beter te leren begrijpen.

http://www.participate-autisme.be/