Vanuit het Christelijk Franciscaans verhaal stellen we de volgende doelstellingen:

 

ž  Onderwijs voor leerlingen met specifieke noden

 

ž  Onderwijsaanbod aangepast aan elk individu

 

ž  Onze uitgebouwde expertise ter beschikking stellen

 

ž  Een aangename en professionele werkomgeving bieden